Meie kraana on peaaegu 30 aastat vana. Kuidas saaksime välja selgitada, kui kaua see veel vastu peab?

Kraana töökindluse uuringus hinnatakse teie kraana praegust seisukorda ja järelejäänud tööiga. Ettevõtte Konecranes väljaõppinud spetsialistide meeskond kogub teavet, teostab põhjaliku ülevaatuse, teeb kohandatud arvutused ja viib läbi tehnoanalüüsi. Üksikasjalik aruanne ja asjatundja konsultatsioon annavad teile ülevaate vajalikest parandustöödest, moderniseerimisvõimalustest või asendamisest.

how_much_time_is_left.jpg

Kas visuaalne ülevaatus on ainus viis saada teada, milline on trossi sisemuse seisund?

Trossid võivad koosneda sadadest üksiktraatidest. Visuaalsel ülevaatusel võib leida katkiseid trossikeesid trossi välispinnal, kuid südamiku ja sisemiste trossikeede seisukorda ei ole sel viisil võimalik hinnata. RopeQ kombineerib visuaalsed ja magnetilised ülevaatusmeetodid, mille abil hinnatakse nii trossi välimisi kui ka sisemisi traate, trossikeesid ja südamikku, mida niisama ei näe. Kogutud andmeid saab kasutada trossi kasutusohutuse hindamiseks.

wire_rope.jpg

Olen kuulnud väsimuspragudest, mis põhjustavad käigukasti rikkeid. Kuidas saab kontrollida telfriga kraanade seisukorda?

Käigukasti ülevaatusel uuritakse sisemisi komponente, mida tavapärase ülevaatuse käigus tavaliselt ei hinnata. Kontrollime endoskoobi abil visuaalselt hammasrattaid, laagreid, võlle ja liugklotse ning analüüsime õli. Teatud juhtudel soovitame käigukasti lahtivõtmist ning üksikute hammasrataste ja muude sisekomponentide mittepurustavat hindamist.

hoist_gears.jpg

Rattad on liiga kulunud ja kraana haakub rööbaste külge. Mida ma saan ette võtta?

Teie rööpad ei pruugi olla nii sirged, kui te arvate. Rööbaste uuring RailQ™ kasutab kaugjuhitavat robotit, et anda teile põhjalik ülevaade teie kraana rööbaste joondusest ja seisukorrast. Silde, sirgjoonelisuse, tõusu ja rööbastevahelise kõrguse mõõtmisega annab RailQ teile hõlpsalt tõlgendatava aruande koos 3D-piltidega, mis toovad esile rööbaste probleemsed kohad. Meie insenerid vaatavad andmed üle ja jagavad soovitusi. Kombineerige RailQ geomeetrilise uuringuga CraneQ™, et saada kraana rataste joonduse, juhtrullikute ja muude komponentide kohta rohkem teavet.

wheel_wear.jpg

Kuidas me saame tõsta kraanadega töötava personali ohutust ja oskustaset?

Uuringud näitavad, et kraanadega juhtuvate õnnetuste põhjuseks on sageli inimlik eksimine. Kraana operaatori väljaõpe aitab vähendada vigu ja annab operaatoritele teadmisi, mis aitavad vältida kraana nõuetele mittevastavast kasutamisest tingitud töötajate vigastuste ohtu. Väljaõpet saab teostada kohapeal või ettevõtte Konecranes väljaõppekeskuses.

crane_operators.jpg

Meil on küll hooldusprogramm, aga kas meil võib midagi märkamata jääda?

Ameerika Ühendriikides ja Kanadas kujutab vastavusanalüüs endast teie ülevaatusmeetodite ja dokumentatsiooni, ennetava hoolduse programmi, parandusprotsesside ja operaatori ohutuse põhjalikku uuringut. Ettevõtte Konecranes spetsialistid külastavad teie tehast, teevad märkmeid ja koguvad teavet, vesteldes kraanade operaatorite ja tehase töötajatega. Anname teile ülevaate kõigist avastatud ohutusalastest probleemidest, mis võivad vajada kohest tähelepanu, ning lõpparuande, mille abil saate koostada tegevusplaani.

maintenance_program.jpg