Korrigeeriv hooldus ja moderniseerimine

Korrigeerivat hooldust teostatakse pärast vea tuvastamist ja selle eesmärgiks on taastada kraana seisukord, milles kraana saab täita oma ettenähtud funktsiooni. Teadaolevate vigade õigeaegne kõrvaldamine vähendab erakorraliste rikete tekkimise ohtu ning see on sageli ka eeskirjade alusel nõutav.

Moderniseerimiskomponendid kujutavad endast suhteliselt lihtsat ja soodsat viisi olemasolevale sildkraanale kaasaegsete funktsioonide ja tehnoloogiate lisamiseks. Levinud uuendused hõlmavad telfri ja komponentide asendamist ning kiirusregulaatori, raadio teel kaugjuhtimise süsteemi ja LED-valgustuse lisamist. Kaasajastamisega võrreldes eeldab moderniseerimiskomponentide kasutamine üldjuhul oluliselt vähem eelplaneerimist ja lühemat tööseisakut.

corrective_maintenance_and_retrofits.jpg

Kraana planeeritud parandustööd

Teadaolevate vigade kõrvaldamine suurendab ohutust ja vähendab kulusid. Ülevaatuste ja ennetava hoolduse käigus tuvastatud komponentide vead dokumenteeritakse ning korrigeerivad toimingud arutatakse teiega läbi. Korraldame kraana ja telfri parandustööd teie tootmisgraafikust lähtudes, et minimeerida tööseisakut.

Rikke korral võtke meiega ühendust, et saada lisateavet erakorraliste parandustööde kohta.

planned_crane_repairs.png

Telfri asendamine

Kas teie telfri kasulik tööiga on möödunud? Ükskõik kui hästi te telfrit ka ei hooldaks, ei pea see vastu igavesti.

Telfrite Konecranes CXT® moderniseerimiskomponente saab paigaldada enamikule kraanadele. Meie telfrite moderniseerimiskomponentide konstruktsiooni keskmes on paigalduslihtsus ja tootmisseisakute minimeerimine.

hoist_replacement_8_20.png

Kraana komponendi asendamine

Lisaks telfritele on veel mitmeid teisi komponente, mida saab asendada või moderniseerida:

• sõidumehhanismid, otsavankrid, rattad, ajamid jne;
• redelid, platvormid ja muud kraanale juurdepääsu tagavad vahendid;
• ohutusseadmed, näiteks kinnitusliinid ja piirlülitid;
• ajami ja telfri mootorid.

crane_component_replacement_8_20.png

Juhtseadmete moderniseerimiskomponendid

Kraana toitega varustamise ja juhtimise täiustamiseks on mitmeid moderniseerimiskomponente.

Koorma juhtimine: astmeteta kiiruse juhtseadmeid, kokkupõrke vältimise süsteeme ja teisi tehnoloogiaid saab sageli lisada või uuendada, et võtta kasutusele kaasaegsed tehnoloogiad.

Raadiod: rippuvad juhtseadmed eeldavad operaatori liikumist koos kraanaga. Raadio teel juhtimise korral saab operaator seista kohas, kus tal on koormast parem ülevaade.

Juhtmesüsteemid: Konecranes pakub juhtmesüsteeme, muu hulgas festoone, energiaahela ja juhtmete rööbassüsteeme, mis suurendavad ohutust ja vähendavad kasutuskulusid.

power_and_control_upgrades.png

Nutikad funktsioonid

Sildkraanale saab lisada nutikate funktsioonide hosti, mis annab teile tootmisprotsessis materjalide käsitsemise üle suurema kontrolli.

Kõikumise reguleerimissüsteem piirab silla ja käru kiirendamise ning aeglustamise reguleerimisega automaatselt koorma kõikumist.

Koorma rappumise vältimise süsteem võimaldab koormat sujuvalt juhtida. Kui koormat proovitakse liiga järsult üles tõsta, kohandab süsteem automaatselt ja viivitamatult tõstmiskiirust.

Kaitstud alad on keelualad, mida kraana operaator ei saa alistada või reguleerida.

smart_features_8_20.png

LED-valgustuse moderniseerimiskomplekt kraanadele

Tavaliste metallhalogeniidvalgustite ja halogeenvalgustite tööiga on lühike ning need võivad vibratsiooni tõttu kahjustuda. Seepärast kaasnevad nende valgustite kasutamisega suuremad kulud ja väiksem tõhusus. LED-valgustuse moderniseerimiskomplekt varustab teid valgustitega, mille tööiga on oluliselt pikem ning lisaks on nende valgustite vibratsioonitaluvus tunduvalt parem.

Traditsioonilised valgustid võivad moodustada kraana kasutatud elektrist 50–90 protsenti. Seetõttu on valgustus kraana kasutamisel üks peamisi kuluartikleid. LED-valgustid valgustavad tööala sama hästi kui standardvalgustid, kuid tarbivad energiast vaid veidi rohkem kui kolmandiku.

ledlighting.jpg

Kasutage kraanade jälgimiseks kaugteenuseid

Olemasolevatele tööstuskraanadele saab moderniseerimiskomplektina paigaldada kaugteenuse ühenduse, mis annab teile juurdepääsu kaugteenustele TRUCONNECT®. See moderniseerimiskomplekt võimaldab teil saada oma kraanadelt üksikasjalikku teavet, mis edastatakse teie valitud seadmele. TRUCONNECT analüüsib ja kogub andmeid teie masinapargi kohta ning muudab need väärtuslikuks teabeks, et saaksite oma kraanasid jälgida uusima tehnoloogia abil.

get_connected_to_your_crane_fleet.png