Ohutus ennekõike

Tahame, et meie töötajad ja kliendid jõuaksid igal õhtul tervena koju. Ettevõttes Konecranes ei ole ükski töö nii tähtis ega hooldus nii pakiline, et me ei saaks võtta aega oma töö ohutult ja korrektselt tegemiseks.

Tootlikkuse tõstmine

Loomulikult on seisuaeg kulukas, mistõttu me tahame anda endast kõik, et saaksite kasutada tööaega maksimaalselt. Lisaks ohutusele on meie tähelepanu keskmes teie tootlikkuse täiustamine.

Konecranes Service

Pakume spetsiaalseid hooldusteenuseid ja varuosasid igat tüüpi ja marki tööstuskraanadele, telfritele, tööpinkidele ja sadamaseadmetele – alates üksikutest seadmetest kuni terviksüsteemideni. Meie eesmärk on suurendada klientide äritegevuse ohutust ja tootlikkust.

Miks valida Konecranes?

600 asukohta üle kogu maailma

2 miljonit hooldustellimust aastas

14000 kaugühendust

740 000 hoolduslepingu alla kuuluvat seadet

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

Meie lähenemine kraanahooldusele

Elutsükli hoolduse tulemus on kõrgeim eluea väärtus – tööaja tootlikkuse maksimeerimine ja seisuaja kulude minimeerimine.

Meie kraanaeksperdid kasutavad ohutuse ja tootlikkuse pidevaks tõstmiseks hindamise riski- ja soovitusmeetodit ning nõustava kavandamise ja ülevaatamise protsessi.

Ülevaatused ja ennetav hooldus

võimaldavad teha kindlaks riskid ja täiustamisvõimalused ning tagada vastavus määrustele ja standarditele.

Korrigeeriv hooldus ja moderniseerimine

aitavad kõrvaldada ohutuse ja tootlikkusega seotud probleemid ning kasutada ära täiustamisvõimalused.

Konsultatsiooniteenused

lihtsustavad otsuste langetamist ja võimaldavad välja selgitada kriitilised probleemid, kasutades nüüdisaegset tehnoloogiat ja koolitatud spetsialiste, kui kraanat ja selle komponente on vaja põhjalikumalt uurida.

Moderniseerimisteenused

aitavad pikendada seadmete tasuvat tööiga ning saavutada suurema töövõimsuse, kiiruse, kasutusklassi või koormajuhtimise.

Uued seadmed

uute või asendusseadmete pakkumiseks.

Elutsükli hooldus

on põhjalik ja süstemaatiline lähenemine hooldusele, mida toetavad tippklassi tööriistad ning protsessid.

Ettevõtte Konecranes hooldusprogrammid

Konecranes pakub teie äritegevust edendavaid kohandatud hooldusprogramme, alates programmist CONTACT kuni seadmete professionaalset hindamist hõlmava programmini CONDITION ning ennetavat hooldust ja konsultatsiooniteenuseid sisaldava optimaalse programmini CARE. Kui valite hooldusprogrammi COMMITMENT või teie vajadusi rahuldab väljasttellitava hoolduse ja materjalikäitluse programm COMPLETE, võite olla kindel, et ettevõttel Konecranes on kogemused ja ressursid, mis aitavad teil oma ärieesmärke saavutada.

TELLITAV TEENUS CONTACT

Reageerime kiiresti, kui pöördute meie poole varuosade soetamiseks, rikete kõrvaldamiseks või muude kiirvajaduste korral ning valite teenuse CONTACT.

ÜLEVAATUSPROGRAMM CONDITION

Kui te pole ennetava hoolduse väljast tellimiseks valmis, aitab meie ülevaatusprogramm CONDITION tagada vastavust kohalikele seadusjärgsetele ülevaatusnõuetele ja toetab teie ettevõttesiseseid hooldustoiminguid.

ENNETAVA HOOLDUSE PROGRAMM CARE

Olelustsükli hoolduse aluseks on ülevaatused ja ennetav hooldus. Kohandame ennetava hoolduse programmi CARE teie äritegevusest lähtudes ning võtame arvesse kraana kasutamist, töökeskkonda, võimsusklassifikatsiooni, tootja soovitusi ja kohalikke eeskirju.

HOOLDUSPROGRAMM COMMITMENT

Kui soovite kasutada põhjaliku hoolduse väljast tellimise eeliseid, saab meie hooldusprogrammi COMMITMENT kohandada teie vajadustele vastavaks.

HOOLDUSE JA KÄITAMISE PROGRAMM COMPLETE

Kui olete huvitatud kogu oma materjalikäitlusprotsessi (muu hulgas käitamise ja hoolduse) väljast tellimisest, võib lahenduseks olla meie hoolduse ja käitamise programm COMPLETE.

Kraana ülevaatused ja ennetav hooldus

Konecranes saab pakkuda teile nõuetele vastavuse ja ennetava hoolduse ülevaatusi, mis on kooskõlas piirkondlike eeskirjadega. Ennetav hooldus on seadmete hea seisukorra tagamisel kriitilise tähtsusega. See võib hõlmata visuaalseid kontrolle ja korralisi hooldustöid, näiteks seadistamist ja määrimist ning kulunud osade asendamist. Küsige ettevõtte Konecranes piirkondlikult esindajalt, kuidas lihtsustab hooldusotsuste langetamist kaugjälgimissüsteem TRUCONNECT®.

 

crane_inspections_and_pm.png

Korrigeeriv hooldus ja moderniseerimine

Ülevaatused ja ennetav hooldus paljastavad vahel komponentide vigu, mis tuleb kõrvaldada. Paljudes jurisdiktsioonides on õigeaegsed parandustööd eeskirjade alusel nõutavad.

Teatud juhtudel on komponentide remontimise asemel õigustatud nende asendamine. Moderniseerimiskomponendid kujutavad endast suhteliselt lihtsat ja soodsat viisi olemasolevale sildkraanale kaasaegsete funktsioonide ja tehnoloogiate lisamiseks.

corrective_maintenance_and_retrofits_820.png

Konsultatsiooniteenused

Vahel on vaja üksikasjalikumat hinnangut kui ülevaade, mille annavad tavalised ülevaatus ja ennetav hooldus. Kui teie kraana ja selle komponendid vajavad põhjalikumat uurimist, kasutavad meie konsultatsiooniteenused üksikasjaliku hinnangu andmiseks täiustatud tehnoloogiat ja väljaõppinud spetsialiste.

consultation_services_818.png

Kraana moderniseerimine

Moderniseerimine võimaldab olemasoleva kraana selle väljavahetamise asemel täielikult ümber ehitada. Sageli hõlmab moderniseerimine telfrite, kärude, operaatori kabiinide ja juhtseadmete asendamist, mis võimaldab tõsta jõudlust, kiirust ja võimsust või parendada koorma juhtimist.

crane_modernizations.png

Osad igale kraana margile ja mudelile

Pole tähtis, kes teie kraana tootis. Meie käest saate vajalikud osad siis, kui te neid vajate. Kui meil pole vajalikku osa laos, saame projekteerida ja toota kohandatud osa. Lisaks on meil juurdepääs lugematutele lõppvalmistajate joonistele, mis võimaldavad meil valmistada osasid seadmetele, mida enam ei toodeta.

parts_820.png

Varuosade kontaktid

Valige riik, et vaadata lähima varuosade jaotuskeskuse kontaktandmeid.

Afghanistan Phone: +971 4815 6800
Africa (Sub-Saharan area) Phone: +27(0) 11 8642800
+27(0) 76 2738842
Australia
Austria Phone: +43 59 302 2000
Bahrain Phone: +971 4815 6800
Belgium Phone: +32 13 53 96 60
Canada Phone: 1.800.267.5663
China Phone: +86 21 2606 1201
Denmark Phone: +45 4655 0814
Egypt Phone: +971 4815 6800
Estonia Phone: +372 6119 062
Finland Phone: +358 20 427 4430
France Phone: +33 02 38 71 94 00
Germany Phone: +49 51 1770 4333
Greece Phone: +306951970970
India Phone: +91 20 400 47470
Indonesia Phone: +62 81 1150 9767
Iran Phone: +971 4815 6800
Iraq Phone: +971 4815 6800
Ireland Phone: +44 (0) 1332 697700
Out of Hours: +44 (0) 771 7344915
Jordan Phone: +971 4815 6800
Kuwait Phone: +971 4815 6800
Lebanon Phone: +971 4815 6800
Luxemburg Phone: +32 13 53 96 60
Malaysia Phone: +60 3 7880 3100
Mexico Phone: +52.55.5077.1670 / +52.81.8196.5300
Netherlands Phone: +31 299 488832
New Guinea
New Zealand
Norway Phone: 22 07 97 00
Oman Phone: +971 4815 6800
Pakistan Phone: +971 4815 6800
Philippines Phone: +632 584 4606
Qatar Phone: +971 4815 6800
Russia Phone: +7 812 325 70 07
Saudi Arabia Phone: +966 133441739
Toll free: 8002470133
Singapore Phone: +65 6861 2233
South Africa Phone: +27 (0)11 898 3500
Spain Phone: 0034 902 419 420
Sweden Phone: 044 18 8400
Syria Phone: +971 4815 6800
Thailand Phone: +66 3834 8305
UAE Phone: +971 4 881 5581
United Kingdom Phone: +44 (0) 1332 697700
Out of Hours: +44 (0) 771 7344915
Vietnam Phone: +84 8 6296 1948
Yemen Phone: +971 4815 6800
USA Phone: 1.800.727.8774 Website: http://www.craneproparts.com
Other countries Phone: +358 20 427 11

Kaugteenus Truconnect®

Tehnoloogia on informatsiooni jäädvustamist, jagamist ja kasutamist murranguliselt muutnud. TRUCONNECT toob tööstusliku interneti eelised materjalikäitlusse, ühendades andmed, masinad ja inimesed.

truconnect_tall_fix.png