You are here

Andmete, masinate ja inimeste ühendamine ELUTSÜKLI HOOLDUSE REAALAJAS pakkumiseks

Elutsükli hooldus on põhjalik ja süstemaatiline lähenemine hooldusele, mida toetavad tippklassi tööriistad ja protsessid. Reaalajas elutsükli hoolduse pakkumiseks kasutame tööstuslikku Internetti, ühendades andmed, masinad ja inimesed. Ühendame omavahel kasutus- ja hooldusandmed ning seome need oma teadmiste ja kogemustega, pakkudes ülevaateid, mis võimaldavad klientidel optimeerida oma hooldustoiminguid ja -tegevusi.

ÜHENDUS

Meie mobiilsed inspektorid ja tehnikud sisestavad kontrolli- ja hooldusandmed tööpaigal, järgides riskihindamis- ja soovitusmeetodit ning kasutades patenteeritud tarkvara MAINMAN. Neil on juurdepääs hooldusajaloole, seadme kasutus- ja tööteabele ning nad saavad otsida varuosi ja kasutusjuhendeid. 

Kaugjälgimissüsteem TRUCONNECT® kasutab kasutusandmete (käitusaeg, mootori käivitamised, töötsüklid ja pidurite seisukord) kogumiseks andureid. Märguanded on teksti või meili teel saadetavad teavitused sündmustest, nagu telfri ülekoormused, hädapeatused ja ületemperatuurid.

Kaugtugi TRUCONNECT pakub ööpäevaringset juurdepääsu ülemaailmsele kraanaekspertide ja spetsialistide võrgule, võimaldades probleemide lahendamist ja rikkeotsingut, et vähendada planeerimata tööseisakuid.

ÜLEVAADETE SAAMINE

Klientidel on juurdepääs meie kliendiportaalile yourKONECRANES.com. Seal on toodud kasutusandmed, hooldusandmed ja seadmete üksikasjad, andes selge ülevaate sündmustest ja tegevustest mis tahes valitud ajal. Koondandmeid üksiku seadme või kogu seadmepargi kohta saab kiiresti vaadata, analüüsida ja jagada. Ülevaateid saab koostada hälbeid, mustreid ja trende jälgides, mis aitab kasutajatel teha faktipõhiseid otsuseid.

Hälbed saab kuvada tõrgete, näiteks ülekoormustena. Neid sündmusi käsitletakse ebanormaalsetena ja nendega tuleb tegeleda kohe, kui need juhtuvad. Teave ülekoormuse tekkest on esimene samm selle põhjuse väljaselgitamisel.

Mustrid aitavad näha seoseid muutujate vahel. Näiteks võivad ülekoormuse või hädapeatamise hoiatused või liigsed käivitused näidata juhikoolituse vajadust, mille eesmärk on vähendada inimese põhjustatud tõrgetest tingitud seisakuid ja ohuolukordade riski. Mootori korduvad ülekuumenemised võivad näidata vajadust muudatuste järele seadmetes või protsessides.

Trendide uurimine aitab seada korrigeerivaid meetmeid ja investeeringuid tähtsuse järgi. Kindla perioodi kohta käivate andmete analüüsimine toetab ennetava hoolduse arendamist.

OPTIMEERIMINE

Meie konsultatiivne lähenemine abistab teid otsuste tegemisel. Võtame endale aega leidude jagamiseks, soovituste andmiseks ja arutlemiseks, kuidas saaks iga tegevuse abil teie toimingute ja hoolduse erinevaid külgi optimeerida.

  • määrustele vastavus
  • dokumenteerimine
  • hoolduse planeerimine ja prioriseerimine
  • varuosade tarne
  • seadmete kasutamine
  • operaatorikoolitus
  • kapitalimahutuse planeerimine ja põhjendamine