You are here

Elutsükli hooldus

Elutsükli hooldus on süstemaatiline, pidev, põhjalik ja professionaalne lähenemine hooldusele, mida toetavad tippklassi tööriistad ja protsessid.

Elutsükli kõrgeim väärtus on saavutatav tööaja tootlikkuse maksimeerimisel ja seisuaja kulude minimeerimisel. Oleme veendunud, et kraanade lihtsalt töökorras hoidmisest ei piisa. Tahame aidata teil saavutada suuremat tootlikkust iga töövahetuse ajal. Meie eesmärk on tagada mõõdetav areng ohutuses ja tootlikkuses, koguda dokumenteeritavaid ja hinnatavaid andmeid ning koostada aruanded, mis kajastavad teie investeeringutasuvust.

Meie kraanaspetsialistid rakendavad süstemaatilist riskihinnangut ja soovitusmeetodit ning konsultatiivse planeerimise ja ülevaatuse protsessi, mis võimaldab ohutust ja tootlikkust pidevalt täiustada.

Ülevaatusel ja ennetaval hooldusel tehakse kindlaks riskid ja täiustamisvõimalused ning kontrollitakse nõuetele vastavust.

Korrigeerival hooldusel ja moderniseerimisel kõrvaldatakse ohutuse ja tootlikkusega seotud probleemid ning kasutatakse ära täiustusvõimalused.

Konsultatsiooniteenused lihtsustavad otsuste langetamist ja võimaldavad välja selgitada kriitilisi probleeme, kasutades nüüdisaegset tehnoloogiat ning koolitatud spetsialiste, kui kraanat ja selle komponente on vaja põhjalikumalt uurida.

Moderniseerimisteenused aitavad pikendada seadmete tasuvat tööiga ja saavutada suurema töövõimsuse, kiiruse, koormuse või koormajuhtimise.

Pakume ka uute seadmete paigaldamise või vanade seadmete asendamise teenuseid.