You are here

Konksu/varre ülevaatus

SILDKRAANA KRIITILISE TÄHTSUSEGA KOMPONENTIDE VÄSIMUSE KONTROLLIMINE

Kraana alumise ploki koost sisaldab mitmeid kriitilise tähtsusega komponente, mis puutuvad iga tõstmistsükli ajal kokku koormuse ja pingega. Kuigi konksu rike võib tekkida ülekoormuse või konksu mehaanilise väärkasutamise tõttu, on konksude rikete sagedaimaks põhjuseks kumulatiivne väsimus. Need rikete aluseks on üldjuhul väsimuspragu konksu varres. Konksu vart, mis kannab koormuse konksuplokile, toetavad ploki korpuses pöörlev laager ja muud mehaanilised komponendid, mida lahti võtmata ei näe.

Väsimuspurunemine võib aset leida täiesti ootamatult. Väsimuspurunemist mõjutavad koorem, pingetase ja tõstmistsüklite arv. Kumulatiivset väsimust võivad soodustada nii rasketalitlusrakendused, rakenduste muudatused, ülekoormus, vanad seadmed kui ka konksule kinnitatavate tõsteseadmete kasutamine.

Kraana konksu ülevaatustel tehtav mittepurustav testimine

Konecranes kasutab lisaks konksu ülevaatusel tavapäraselt tehtavale visuaalsele ülevaatusele ja mõõtmistele ka erinevaid tõestatud mittepurustavaid testimistehnikaid (näiteks luminestsentsdefektoskoopia, magnetosakesed ja magnetiline kumm). Veelgi olulisem on see, et alumine plokk võetakse täielikult lahti. Seejärel uuritakse kriitilise tähtsusega osi ja konksu vart, millest saab alguse enamik väsimuspurunemisi.