You are here

Kraana operaatori väljaõpe

Üks lihtsamaid ja kuluefektiivsemaid viise ohutuse ja tootlikkuse suurendamiseks ning hoolduskulude vähendamiseks on tellida kraana operaatori väljaõpe.

Kraanaõnnetused põhjustavad vigastusi operaatoritele, objektil olevatele töötajatele ja isegi lähedal asuvatele inimestele. Enamiku kraanaõnnetuste põhjuseks on inimlik eksimine, millega võivad kaasneda turvariskid ja ettenägematud tööseisakud. Õnnetusi saab minimeerida või ära hoida põhjaliku väljaõppe ja nõuetekohase kraanakasutamisega.

Kraana operaatori väljaõpe on mõeldud kraana operaatoritele ja järelevaatajatele, kes vastutavad kraana igapäevase kasutamise ja talitlusohutuse eest. Väljaõpe annab selle läbijatele praktilised teadmised, mis aitavad vähendada tarbetut seisuaega põhjustada võivaid operaatori vigu. Kraana operaatori väljaõpe võib anda lisateadmisi, mis võivad minimeerida kraana nõuetele mittevastavast kasutamisest tingitud töötajate raskete vigastuste ohtu. Osalejad õpivad tundma kraana kasutamisele kohalduvaid kohalikke nõudeid.

Põhjalik operaatori väljaõpe ja kraana kasutusohutust käsitlevad kursused

Ohutus on ettevõtte Konecranes prioriteet. Pakume mitmekülgset erialast väljaõpet ning juhendamist mitte üksnes oma tehnikutele ja inspektoritele, vaid ka teie hoolduspersonalile ja kraana operaatoritele. Osalejad omandavad nii ülevaate kraana kasutamisele kohalduvatest kohalikest nõuetest kui ka teadmisi valdkondades, mille hulka võivad kuuluda näiteks alljärgnevad.

• Kõigi oluliste kraana komponentide ja koostude funktsioon
• Kraana operaatoritele kehtestatud minimaalsed kvalifikatsioonid ja nõuded
• Kohalike juhtorganite nõutud kraana igapäevane ülevaatusprotseduur
• Kraana ohutu ja pädeva kasutamise neli reeglit
• Koormate täpne tõstmine ja paigutamine
• Õiged tehnikad koorma kõikumise minimeerimiseks
• Soovitatavad käemärgid
• Peamised kinnitusprotseduurid koorma konksu külge kinnitamiseks

Kraana operaatori väljaõpe sobib ideaalselt uutele töötajatele, hooajatöölisele või täiendõppeks. Pakume kohapealset väljaõpet. Lisaks on asutatud ettevõtte Konecranes väljaõppekeskus, mis asub Ameerika Ühendriikides, ja koolituskeskus Ühendkuningriigis. Teie piirkonnas toimuvate väljaõppekursuste kohta teabe saamiseks võtke ühendust piirkondliku hooldusosakonnaga.