You are here

Kraana rööbaste uuring RailQ™

KRAANA RÖÖBASTE JOONDUSE UURING

Tööstusharu juhtivaks rööbaste analüüsiks on ettevõtte Konecranes rööbaste uuring RailQ. See annab täpset teavet rööbaste joonduse kohta ja asjatundlikke soovitusi korrigeerivateks toiminguteks.

Kraanad peavad liikuma mööda rajarööpaid võimalikult sirgelt ja ilma haakumiseta. Nõuetele mittevastav liikumine rööbastel põhjustab kraana ebatõhusat ja suboptimaalset kasutamist ning rataste ja rööbaste enneaegset kulumist, mille tagajärjeks on kulukad parandustööd ja seisuaeg.

Kraana nõuetele mittevastaval rööbastel liikumisel on erinevaid põhjuseid.

• Rööpad võivad olla valesti joondatud või kulunud.
• Klambrid võivad olla puudu.
• Klotsid võivad olla kulunud.
• Rööbaste struktuur võib profiili vajumise, ülekoormuse või löökide tõttu olla ebaühtlane, kõver või paindunud.
• Rööbastel võib olla korrosioon.
• Rööpad võivad olla valesti paigaldatud.

Nõuetele mittevastavat rööbastel liikumist kontrollitakse üldjuhul traditsioonilise rööbaste uuringuga. Kuid nendeks uuringuteks võib kuluda päevi, millega kaasneb kulukas tööseisak. Lisaks ei pruugi tulemused olla täpsed või tõlgendatavad ning uuring ei pruugi selgitada välja vajalikke korrigeerivaid toiminguid.

Ettevõtte Konecranes rööbaste uuringus RailQ kasutatakse kaugjuhitavat robotit ja viiakse läbi visuaalne ülevaatus, et anda teile põhjalik ülevaade kraana rööbaste joondusest ja seisukorrast. Uuringus RailQ mõõdetakse sillet, sirgjoonelisust, tõusu ja rööbastevahelist kõrgust.

Uuringut RailQ saab teha praktiliselt kõigil rööbastel, muu hulgas sildkraanade, sadamakraanade ja metsatööstuse kraanade rööbastel. Rööbaste uuring hõlmab alljärgnevat.

• Kraana rööbaste visuaalne ülevaatus
• Kraana rööbaste joonduse mõõtmine
• Mõõdetud andmetega tehtavad kalkulatsioonid, kus kasutatakse patenteeritud analüüsimeetodit ja visualiseerimistarkvara
• Rööbaste 3D- ja 2D-visualiseerimine
• Sirgjoonelisuse, silde või tõusuga seotud probleemide tuvastamine

Ettevõtte Konecranes insenerid vaatavad kõik kogutud andmed üle ja jagavad soovitusi korrigeerivateks toiminguteks.

Uuringu RailQ eelised

• Tulemuste saamiseks kulub vähem aega kui traditsioonilise uuringu puhul.
• Uuring annab täpset teavet rööbaste seisukorra ja joonduse kohta.
• Uuringu tulemused on tänu asjatundlikele inseneridele ja tehnoloogia süstemaatilisele rakendamisele usaldusväärsed.