You are here

Magnetiline trossi ülevaatus RopeQ™

TROSSI OHUTUS

Kogu trossi tööea jooksul puutuvad selle traadid, trossikeed ja südamik kokku pinge, painutamise ning hõõrdumisega. Kui liiga paljud traadid on purunenud või südamik kahjustunud, vähendab see trossi tugevust ja ohutust.

Tavalisel ülevaatusel saab visuaalselt kontrollida vaid trossi välimisi traate ja trossikeesid. Ettevõtte Konecranes tehnoloogia RopeQ™ ja mittepurustava testimismetoodika abil saab hinnata trossi sisemiste traatide, trossikeede ja südamiku seisukorda, mida niisama ei näe.

TROSSI ÜLEVAATUS ROPEQ

RopeQ on soovitatav kõigi trossi kasutusalade korral ning see on eriti kasulik nii pidevas kasutuses olevate protsessikraanade ja vaid aeg-ajalt kasutatavate kraanade puhul kui ka trosside korral, mida on visuaalselt raske kontrollida. Lisaks on RopeQ tellimine soovitatav õnnetusjärgsetel ülevaatustel.

Trossi ülevaatus võib suurendada ohutust, sest ülevaatusel tehakse kindlaks visuaalselt tuvastamatud defektid. Protsessikraanadel ja teistel kriitilise tähtsusega seadmetel trossi vahetusvälba optimeerimise abil saab minimeerida seisuaega ning vähendada hoolduskulusid. Kui andmed trossi seisukorra kohta on ebatäpsed ja puudulikud, võib sellega teatud juhtudel kaasneda täielikult nõuetele vastavate ja ohutute trosside asendamine.