You are here

Ühendusdetailide ülevaatus

Telfri mootori ja telfri käigukasti vaheline mehaaniline ühendusdetail on tõsteseadmete tööohutuse seisukohast kriitilise tähtsusega komponent. Telfri ühendusdetaili rikke korral võib koorem alla kukkuda.

Ühendusdetail võetakse lahti ja puhastatakse vanast määrdest. Seejärel teostatakse pindade visuaalne ülevaatus. Ülevaatusel võib vajalikuks osutuda mittepurustav testimine. Ühendusdetailid, mis ei ole hõlpsalt ligipääsetavad, on soovitatav välja vahetada. Nõuetekohane joondus, kokkupanek ja määrimine on ühendusdetaili eeldatava tööea tagamisel äärmiselt olulised.