Ohutus ennekõike

Tahame, et meie töötajad ja kliendid jõuaksid igal õhtul tervena koju. Ettevõttes Konecranes ei ole ükski töö nii tähtis ega hooldus nii pakiline, et me ei saaks võtta aega oma töö ohutult ja korrektselt tegemiseks.

Tootlikkuse tõstmine

Loomulikult on seisuaeg kulukas, mistõttu me tahame anda endast kõik, et saaksite kasutada tööaega maksimaalselt. Lisaks ohutusele on meie tähelepanu keskmes teie tootlikkuse täiustamine.

Konecranes Service

Pakume spetsiaalseid hooldusteenuseid ja varuosasid igat tüüpi ja marki tööstuskraanadele, telfritele, tööpinkidele ja sadamaseadmetele – alates üksikutest seadmetest kuni terviksüsteemideni. Meie eesmärk on suurendada klientide äritegevuse ohutust ja tootlikkust.

Miks valida Konecranes?

600 asukohta üle kogu maailma

2 miljonit hooldustellimust aastas

14000 kaugühendust

740 000 hoolduslepingu alla kuuluvat seadet

 

konecranes_service.jpg
+ + + + +  Inspections & preventive maintenance  Corrective maintenance & retrofits  Consultation services  Modernizations services  New equipment

Meie lähenemine kraanahooldusele

Elutsükli hoolduse tulemus on kõrgeim eluea väärtus – tööaja tootlikkuse maksimeerimine ja seisuaja kulude minimeerimine.

Meie kraanaeksperdid kasutavad ohutuse ja tootlikkuse pidevaks tõstmiseks hindamise riski- ja soovitusmeetodit ning nõustava kavandamise ja ülevaatamise protsessi.

Ülevaatused ja ennetav hooldus

võimaldavad teha kindlaks riskid ja täiustamisvõimalused ning tagada vastavus määrustele ja standarditele.

Korrigeeriv hooldus ja moderniseerimine

aitavad kõrvaldada ohutuse ja tootlikkusega seotud probleemid ning kasutada ära täiustamisvõimalused.

Konsultatsiooniteenused

lihtsustavad otsuste langetamist ja võimaldavad välja selgitada kriitilised probleemid, kasutades nüüdisaegset tehnoloogiat ja koolitatud spetsialiste, kui kraanat ja selle komponente on vaja põhjalikumalt uurida.

Moderniseerimisteenused

aitavad pikendada seadmete tasuvat tööiga ning saavutada suurema töövõimsuse, kiiruse, kasutusklassi või koormajuhtimise.

Uued seadmed

uute või asendusseadmete pakkumiseks.

Elutsükli hooldus

on põhjalik ja süstemaatiline lähenemine hooldusele, mida toetavad tippklassi tööriistad ning protsessid.

Ettevõtte Konecranes hooldusprogrammid

Konecranes pakub teie äritegevust edendavaid kohandatud hooldusprogramme, alates programmist CONTACT kuni seadmete professionaalset hindamist hõlmava programmini CONDITION ning ennetavat hooldust ja konsultatsiooniteenuseid sisaldava optimaalse programmini CARE. Kui valite hooldusprogrammi COMMITMENT või teie vajadusi rahuldab väljasttellitava hoolduse ja materjalikäitluse programm COMPLETE, võite olla kindel, et ettevõttel Konecranes on kogemused ja ressursid, mis aitavad teil oma ärieesmärke saavutada.

TELLITAV TEENUS CONTACT

Reageerime kiiresti, kui pöördute meie poole varuosade soetamiseks, rikete kõrvaldamiseks või muude kiirvajaduste korral ning valite teenuse CONTACT.

ÜLEVAATUSPROGRAMM CONDITION

Kui te pole ennetava hoolduse väljast tellimiseks valmis, aitab meie ülevaatusprogramm CONDITION tagada vastavust kohalikele seadusjärgsetele ülevaatusnõuetele ja toetab teie ettevõttesiseseid hooldustoiminguid.

ENNETAVA HOOLDUSE PROGRAMM CARE

Olelustsükli hoolduse aluseks on ülevaatused ja ennetav hooldus. Kohandame ennetava hoolduse programmi CARE teie äritegevusest lähtudes ning võtame arvesse kraana kasutamist, töökeskkonda, võimsusklassifikatsiooni, tootja soovitusi ja kohalikke eeskirju.

HOOLDUSPROGRAMM COMMITMENT

Kui soovite kasutada põhjaliku hoolduse väljast tellimise eeliseid, saab meie hooldusprogrammi COMMITMENT kohandada teie vajadustele vastavaks.

HOOLDUSE JA KÄITAMISE PROGRAMM COMPLETE

Kui olete huvitatud kogu oma materjalikäitlusprotsessi (muu hulgas käitamise ja hoolduse) väljast tellimisest, võib lahenduseks olla meie hoolduse ja käitamise programm COMPLETE.