You are here

Kraanahooldusprogrammid

Kraana hooldusprogrammid
MEIE VIIS HOOLDUSPROGRAMMI ON IGA KLIENDI JÄRGI KOHANDATAVAD

Ennetava hoolduse programm CARE

Ennetava hoolduse programm CARE on meie kõige populaarsem hooldusteenus. See hooldusprogramm täiustab teie seadmete ohutust ja tootlikkust tänu ennetava hoolduse ülevaatuste süstemaatilisele rakendamisele, korralisele hooldusele ning võimalusel nii patenteeritud riskihindamise ja soovitusmeetodi kui ka kaugjälgimise tehnoloogia kasutamisele. Selle hooldusprogrammi kombineerimine korrigeeriva hoolduse, moderniseerimise ja konsultatsiooniteenustega maksimeerib elutsükli väärtust.

Programmi CARE kohandatakse spetsiaalselt teie vajaduste järgi. Võtame arvesse kraana kasutamist, töökeskkonda, kasutusklassifikatsiooni, tootja soovitusi ja kohalikke eeskirju.

Hooldusega seotud kiirete ja usaldusväärsete otsuste langetamise hõlbustamiseks vaadatakse meie ülevaatuse tulemused ning olulisemad riskid ja soovituslikud meetmed koos teiega regulaarselt üle.  Tutvuge lisateabe saamiseks meie konsultatiivse lähenemise ja planeeritud hooldusega MAINMAN.

KUI ENNETAVAST HOOLDUSEST EI PIISA, VÕIB LAHENDUS OLLA PROGRAMM COMMITMENT VÕI COMPLETE

COMMITMENT

Kui soovite ulatuslikumat hoolduslepingut, mis on ennetavast hooldusest põhjalikum, tasub kaaluda meie hooldusprogrammi COMMITMENT. See programm pakub laiahaardelist hoolduse väljasttellimist. Programmi COMMITMENT iga leping hõlmab üldjuhul ennetava hoolduse toiminguid, perioodilisi nõuetele vastavaid ülevaatusi, kulutarvikute vahetamist, eelvolitatud parandustöid ja täiendavaid hooldustooteid, mis vastavad spetsiaalselt teie objekti ja äritegevuse vajadustele.  Programmi COMMITMENT lepingu sõlmimise eeltingimus on üksikasjalik teostatavusuuring ja vajaduse korral parandustööd seadmete sobiva seisukorra taastamiseks.

COMPLETE

Hoolduse ja käitamise programm COMPLETE on meie kõige kohandatavam hooldusleping. See on mõeldud klientidele, kes soovivad kogu hoolduse ja seadmete käitamise väljast tellida. Selle programmi raames teeb Konecranes teiega koostööd, et määrata seadmete ja protsesside jaoks kindlaks materjalikäitluse ja jõudluse eesmärgid. Programm COMPLETE põhineb üldjuhul pikaajalisel lepingul ja eeldab seega põhjalikku hindamisprotsessi ühiselt kokkulepitud tingimustel.

KUI VAJATE AINULT PÕHITEENUST, TUTVUGE PROGRAMMIGA CONDITION VÕI CONTACT

CONDITION

Ülevaatusprogramm CONDITION aitab teil tagada vastavuse kohalikele seadusjärgsetele nõuetele ja toetab ettevõttesisest hooldust. Need ülevaatused annavad täpset teavet puuduste ja rikkumiste kohta eeskirjades sätestatu ning meie enda kogemuste põhjal. Ülevaatusi teevad väljaõppinud ja kvalifitseeritud spetsialistid. Programmi CONDITION valimisel saate juurdepääsu veebipõhisele aruandlusele, mis põhineb meie asjatundlikul ülevaatusel, ja saate vajadust mööda järele proovida ka meie teisi teenuseid.

CONTACT

CONTACT on meie kõige elementaarsem tellitav teenus, mis on üldjuhul mõeldud erakorralisteks parandustöödeks, varuosade hankimiseks, riketele reageerimiseks ja muude vajalike vajaduste rahuldamiseks. Meie hooldusmeeskondadel on tänu väljaõppele teadmised kõikide kraanamarkide erinõuetest ning nad pakuvad originaaltootjast olenemata hooldust, mis vastab lõppvalmistaja spetsifikatsioonidele. Tegelikult on kaks kolmandikku kraanadest, mida me hooldame, mõne teise ettevõtte toodetud. Programmi CONTACT korral sõlmime lepingu korraga üheks meie asjatundlikkust ja kogemusi tõendavaks tehinguks.

Võtke meiega ühendust, et saada hooldusprogrammide kohta lisateavet.