You are here

Riskihinnang ja soovitusmeetod

Meie kraanahooldusprogrammides kasutatav lähenemine

Rakendame kogenud tehnikute ülemaailmse võrgustiku ning patenteeritud riskihinnangu ja soovitusmeetodi abil kraanahoolduses ainulaadset konsultatiivset lähenemist.

Riskihinnangul ja soovitusmeetodi rakendamisel kontrollitakse seisukorra kindlaks tegemiseks kõiki komponente. Rikked, puudused ja vead dokumenteeritakse ning liigitatakse kolmest riskitüübist ühe alla: ohutus, tootmine või määratlemata. Lisaks sellele saab selle metoodika rakendamisel tuvastada erinevaid täiustusvõimalusi. Määratletakse soovituslikud meetmed, mis arutatakse koos teiega läbi.

Kõige kriitilisem riskitüüp on ohutusrisk, mis viitab vigastuste ohule või ohtlikule olukorrale. Ohutusriski tuvastamisel on seadme kasutamine enne selle parandamist või muul viisil sobivasse seisukorda viimist ohtlik. Tootmisrisk osutab komponendi võimalikust rikkest tingitud tootmiskatkestuse või tootlikkuse vähenemise ohule. Määratlemata risk viitab sellele, et seisukorda ei saanud teenuse osutamisel visuaalse ülevaatuse käigus varade konfiguratsiooni ja takistuste tõttu kindlaks teha. Määratlemata riski korral soovitame üldjuhul komponenti konsultatsiooniteenuste toote tellimisega põhjalikumalt uurida.

Valitud hooldusest sõltumatult on meie ülevaatuse ja konsultatiivse lähenemise keskmes ettevõtte Konecranes patenteeritud riskihinnang ja soovitusmeetod, mis varustab teid dokumenteeritud ülevaatega toimingutest, mis on vajalikud ohutuse ja tootlikkuse seisukohast.