You are here

Tööstuslik internet

Ettevõtte Konecranes visioon on muuta masinad intelligentseks, kliendid seadmestiku seisukorrast teadlikuks ning kasutada andmete halduseks võrku, et luua reaalajas nähtavus, mis võimaldab täiustada ohutust ja tootlikkust.

Neljas tööstusrevolutsioon: tööstuslik internet

Tööstusliku interneti aluseks on andurid, mis koguvad ja analüüsivad andmeid mitmesugustel eriotstarvetel. Seeläbi võimaldavad andurid saavutada tõhusust, mis alles veidi aega tagasi oli kujuteldamatu.

Suure osa inimajaloost on tootlikkus tõusnud väga väikeste sammudega ning ka elustandardite areng on olnud äärmiselt aeglane. Tööstusrevolutsioon sai alguse ligikaudu 200 aastat tagasi, mil jõuti mehaanilise tootmiseni. Nii inimeste kui ka loomade lihasjõud asendus mehaanilise jõuga. Teine tööstusrevolutsioon algas 1870. aastal, kui ühes lihakombinaadis Ameerika Ühendriikides (Ohio osariigis Cincinnati linnas) lülitati sisse esimene konveierilint, mis kasutas tööjaotusega masstootmiseks elektrit. Tootmisprotsesside automatiseerimine algas 1970. aastate keskel ja nüüd on maailm tänu tööstusliku interneti kasutuselevõtule jõudnud uude ajastusse. Mõned kutsuvad seda neljandaks tööstusrevolutsiooniks ja teised kasutavad terminit „tööstus 4.0”.

Tööstuslik internet hõlmab masinate integreerimist võrguühendusega andurite ja tarkvaraga. Tööstuslik internet ei kujunda üksnes ümber ülemaailmset tööstust, vaid mõjutab mitmeti ka igapäevaelu, sealhulgas seda, kuidas paljud meist oma tööd teevad. Tööstuslik internet toob suurema kiiruse ja tõhususe erinevatesse tööstusharudesse, näiteks lennundusse, raudteetransporti, energeetikasse, õli ja gaasi sektorisse ning tervishoidu. Lisaks sellele loob see eeldused jõulisemaks majanduskasvuks, enamatele ja kvaliteetsematele töökohtadele ning kõrgematele elustandarditele, geograafilisest asukohast olenemata.

Tööstusliku interneti kolm dimensiooni

Tööstuslik internet ühendab kahe eelneva revolutsiooni täiustused: tööstusrevolutsioonist alguse saanud masinad, rajatised, seadmepargid ja võrgud ning innovatsioonid arvutitehnoloogias, info- ja sidesüsteemides, milleni jõuti palju hilisema interneti revolutsiooni käigus.

Tööstusliku interneti keskmes on kolm põhielementi.
Intelligentsed masinad: uued viisid masinate, rajatiste, seadmeparkide ja võrkude ühendamiseks täiustatud andurite, juhtseadmete ja tarkvararakenduste abil.
Täiustatud analüütika: analüütika, prognoosivate algoritmide, automatiseerimise ja asjatundlikkuse rakendamine materjaliteaduses ja elektrotehnikas aitab mõista, kuidas masinad ja suuremad süsteemid toimivad.
Töötajad: inimeste ühendamine sõltumata ajast ja sellest, kas nad viibivad tööstushoonetes, kontorites, haiglates või on liikvel, aitab edendada intelligentsemat disaini, toiminguid ja hooldust, luua kvaliteetsemat teenust ning tõsta ohutust.

Intelligentsete seadmete, rajatiste, masinaparkide ja võrkude ühendamine tööl ja liikvel olevate inimestega avab uued võimalused protsesside optimeerimises ning potentsiaali tootlikkuse ja tõhususe suurendamiseks. Lisaks muudab see konkurentsi tasakaalu ja sunnib kiiresti kohanduma ülejäänud tööstust, kui ettevõtted ei soovi oma tehaseid sulgeda. Selle protsessi kiirus on tööstusharude lõikes erinev, kuid selle omaksvõtmise levimisel tulevad majanduslikud eelised üha enam esile.

Industrial Internet Now – Interneti-foorum teemal, kuidas tööstuslik Internet muudab materjalikäitluse valdkonda.