You are here

Tööpinkide hooldusprogrammid

Teie ettevõttele kohandatud hooldus

Ettevõtte Konecranes tööpinkide teenindus pakub kahte spetsiaalselt teie ettevõtte hooldusvajadustele kohandatud hooldusprogrammi – CARE ja COMMITMENT.

Kohandatud ja masinatüübile spetsiifiline programm COMMITMENT on välja töötatud selleks, et täiustada hooldustööde tõhusust, arendada hooldusfunktsioone, suurendada tootmistõhusust ning saavutada jõudluse ja tootlikkuse eesmärke, mis meie hooldustöötajad on koos teiega kindlaks määranud ja kooskõlastanud.

Kohandatud ja seadmespetsiifiline ennetava hoolduse programm CARE on välja töötatud selleks, et suurendada seadmete ohutust, tootlikkust ja jõudlust, rakendades süstemaatiliselt planeeritud hooldust, riskihinnangut ja soovitusmeetodit ning võimaluse korral kaugjälgimist.

Ennetav hooldus CARE aitab vähendada ootamatuid rikkeid ja tööseisakuid ning pikendab seeläbi masina olelustsüklit.