You are here

Tööpinkide ülevaatused ja mõõtmised

Tööpinkide ohutuse ja nõuetele vastavuse kontrollimine

Meie väljaõppinud ja kvalifitseeritud hooldustöötajad teostavad mitmesuguseid mõõtmisi, et anda teile masinate mõõtmisaruanded ning jagada masinaid puudutavaid soovitusi. Pakutavate teenuste hulka kuuluvad nii geomeetrilised mõõtmised, Ballbar-mõõtmised kui ka geomeetria 3D-mõõtmised.

Geomeetriline mõõtmine – geomeetriline mõõtmine, milles rakendatakse tavapäraseid ülevaatusmeetodeid, tasemeid ja mõõtmisi, on ette nähtud masina praeguste geomeetriliste omaduste analüüsimiseks. See teenus aitab langetada masina jõudluse tõstmiseks vajalikke seadistusi või parandustöid puudutavaid otsuseid.

Ballbar-mõõtmine – hälvete tuvastamiseks tehakse masina praeguse liikumistelje kiiranalüüs. Selle mõõtmise läbiviimine võib aidata langetada masina jõudluse tõstmiseks vajalikke seadistusi või parandustöid puudutavaid otsuseid.

3D-mõõtmised – geomeetria 3D-mõõtmine, mis kasutab tavaliste ülevaatusmeetodite asemel laserikiire jälgimisseadet, on ette nähtud masina praeguse geomeetria põhjalikuks analüüsimiseks.