Kraana ülevaatused ja ennetav hooldus

Ettevõtte Konecranes sertifitseeritud inspektorid ja väljaõppinud tehnikud annavad täpse hinnangu teie seadmete seisukorra kohta. Nad analüüsivad riske, teevad kindlaks täiustusvõimalused ning jagavad soovitusi.

Aktiivne ennetava hoolduse programm on ohutuse ja tootlikkuse tõstmise seisukohast kriitilise tähtsusega. Ennetav hooldus võib lühendada tööseisakuid ja suurendada töökindlust. Loome proaktiivse kohandatud hooldusplaani, lähtudes teie seadmetest, rakendusalast ja koormustsüklist.

crane_inspections_and_pm.png

Ülemaailmne lähenemine hooldusjuhtimisele

Ennetava hoolduse ülevaatustel tehakse kindlaks ohud ja täiustamisvõimalused. Meie suur kogemustepagas ja põhjalikud teadmised võimaldavad meil kohandada ennetava hoolduse iga tootja soovitustele vastavaks.

Korralist hooldust (näiteks reguleerimist ja määrimist) tehakse seadmete töökorras hoidmiseks ning tootja hooldusjuhiseid järgides.

Nõuetekohasuse ülevaatused aitavad tagada vastavust eeskirjade nõuetele. Meie väljaõppinud inspektorid ja tehnikud on kohalike eeskirjade alal asjatundjad, kellelt nõu küsida. Teatud riikides nõuavad eeskirjad kolmanda osapoole kaasamist.

Need äärmiselt olulised ülevaatuse ja ennetava hoolduse toimingud on komplekteeritud hooldustoodeteks. Kombineeritud tooted on saadaval hooldusprogrammidena.

global_approach_to_crane_maintenance.png

Ettevõtte nõuetele kohandatud hooldustooted

Paljudes riikides on meie planeeritud hoolduse tootes MAINMAN™Q3 kombineeritud ennetava hoolduse ülevaatused ja korraline hooldus ning see on meie ennetava hoolduse programmi CARE alustala. Lisaks saame teha nõuetekohasuse ülevaatusi, mis aitavad tagada seadmestiku vastavust kohalike eeskirjade nõuetele, kui see on asjakohane.

Ameerika Ühendriikides ja Kanadas annab meie ennetava hoolduse ülevaatusel kasutatav hindamistoode MAINMAN™ Q3 põhjaliku ülevaate teie seadmete seisukorrast. Hindamissüsteem MAINMAN® Q3 kujutab endast meie ennetava hoolduse programmi CARE põhialust ja täidab perioodilise nõuetekohasuse ülevaatuse nõudeid. Koos hindamistootega MAINMAN on alati soovituslik tellida ka korraline hooldus.

service_products_tailored_to_your_requirements.png

Riskihinnang ja soovitusmeetod

Hindamise ja konsultatiivsete protsesside keskmes on riskihinnang ja soovitusmeetod, olenemata sellest, millist hooldustoodet kasutate.

Komponente kontrollitakse nende seisukorra kindlaks tegemiseks. Rikked, puudused ja vead dokumenteeritakse ning liigitatakse kolmest riskitüübist ühe alla: ohutus, tootmine või määratlemata. Lisaks sellele saab selle metoodika rakendamisel tuvastada erinevaid täiustusvõimalusi. Määratletakse soovituslikud meetmed, mis arutatakse koos teiega läbi.

risk_and_recommendation_method.png

Meie konsultatiivne lähenemine

Ainult Konecranes annab igal sammul asjatundlikku nõu. Meie konsultatiivne lähenemine hõlmab järgmiste ülevaadete koostamist. 

Ohutuse ülevaade
Saate seadmete tasandil ülevaate ohutusega seotud tuvastatud vigadest või probleemidest enne, kui tehnik lahkub objektilt või seadmed uuesti kasutusele võetakse.

Külastuse ja hoolduse ülevaated
Need töö või objekti tasandil koostatud ülevaated tutvustavad teile ülevaatuse ja hoolduse tulemusi, tuvastatud riske ja soovitatavaid meetmeid.

Äritegevuse ülevaade
See äritasandil ülevaade teie praegusest hooldusprogrammist kajastab investeeringutasuvust ning edendab pidevat arengut.

our_consultative_approach.png

Täielik juurdepääs seadmeid puudutavale teabele

Meie kliendiportaal annab teile juurdepääsu olulisele ja ajakohasele hooldusteabele. Saate vaadata nii ülevaatusraporteid ja hooldusaruandeid kui ka hoolduspäringuid ja hooldusajalugu.

Hooldusprogrammist sõltuvalt on teil veebijuurdepääs järgmisele teabele ja rakendustele.

• Isikupärastatud sisselogimine ja hoolduspäringute loomise võimalus
• Hoolduspäringud, mis annavad ülevaate tellitud, pooleliolevatest ja lõpetatud töödest
• Hooldusplaanid koos külastusgraafikutega seadmete lõikes
• Kehtivate ja lõppenud lepingute loend
• Registreeritud seadmete loend, mis on liigitatud asukoha järgi
• Valitud ülevaatusraportid ja muud hooldusaruanded, mille on väljastanud Konecranes
• Kaugteenuse TRUCONNECT® andmed

full_access_to_information.png

Ülevaatusi ja ennetava hoolduse programmi täiendavad konsultatsiooniteenused

Mõned komponendid, mis tuleb ülevaatuseks demonteerida, võivad kujutada endast määramatut ohtu. Konecranes kasutab veel ilmnemata või varjatud defektide tuvastamiseks täiustatud tehnoloogiat ja mittepurustavat testimist.

Käigukasti ülevaatus: sisemiste komponentide hindamiseks kasutatakse endoskoopi ja õlianalüüsi. Teatud juhtudel võetakse käigukast sisemiste komponentide mittepurustavaks testimiseks lahti.

Ühendusdetailide ülevaatus: ühendusdetailid on kraana tööohutuse tagamise seisukohast kriitilise tähtsusega komponendid ja teatud juhtudel tuleb need ülevaatuse teostamiseks demonteerida.

Konksu/varre ülevaatus: konksu ja varre varjatud defektide tuvastamiseks saab kasutada mittepurustavat testimist.

Magnetiline trossi ülevaatus RopeQ: sisemisi traate, trossikeesid ja südamikku, mida niisama ei näe, kontrollitakse elektromagnetilise seadmega.

consultation_services.png