You are here

Sildkraanade nõuetele vastavuse ülevaatused

NÕUETEKOHASUSE ÜLEVAATUSED EESKIRJADELE VASTAVUSE TAGAMISEKS

Ettevõttest Konecranes on saanud maailma juhtiv kraanadele teenuste pakkuja tänu kliendikesksele lähenemisele ja asjatundlikkusele piirkondlike ülevaatuse nõuete alal. Kui tegutsete riigis, kus vastavuse ülevaatustele ei kohaldu seadusjärgsed nõuded, või kui vajate ülevaatust lihtsalt seadmete seisukorra kindlakstegemiseks, pakume erinevaid ülevaatustooteid, mis põhinevad tootja soovitustel ning meie kogemustel ja teadmistel tööstusvaldkonnas.

Nõuetekohasuse ülevaatused aitavad tagada seadmestiku vastavust valitsusasutuste kehtestatud eeskirjade nõuetele.

Meil on ülevaade teie seadmestikule kohalduvatest nõuetest. Põhjalikud teadmised eristavad meid teistest teenusepakkujatest.

Iga-aastane nõuetekohasuse ülevaatus ei pruugi olla piisav. Paljudes riikides kehtestatud eeskirjad ja tööstusharu parimad tavad nõuavad palju enamat. Eeskirjad nõuavad sageli, et ennetav hooldus ja parandustööd hõlmaksid puuduste kõrvaldamist, tööea hindamist, üldist põhjalikku ülevaatust, tehnoanalüüsi ja koormuskatseid. Konecranes pakub nii nõuetele vastavuse kui ka ennetava hoolduse ülevaatusi ning võib kohalikest nõuetest sõltuvalt teostada ühte või mõlemat.