You are here

Nutikad funktsioonid sildkraanadele

Tõestatud tehnoloogiad ja rakendused

Oleme need tehnoloogiad välja töötanud tegelikes tootmistingimustes, et need vastaksid talitlusväljakutsetele, millega kraana operaatorid üle kogu maailma iga päev silmitsi seisavad. Kõiki nutikaid funktsioone saab lisada nii vanadele kui ka uutele kraanadele.

Positsioneerimise ja koorma juhtimise tehnoloogiad, mis suurendavad kraana operaatori ohutust, tootlikkust ja tõhusust

Meie koorma juhtimise nutikad funktsioonid suurendavad kraana operaatori ohutust ja tootlikkust, muutes kraana sujuva ja kontrollitud liikumise juhtimise lihtsamaks. Konecranes pakub alljärgnevaid koorma juhtimise nutikaid funktsioone.

KÕIKUMISE REGULEERIMISSÜSTEEM piirab silla ja käru kiirendamise ning aeglustamise reguleerimisega automaatselt koorma kõikumist. See nutikas funktsioon aitab teil koormat täpselt paigutada ja kiirendab laadimistsükleid.

SAMMKÄIK võimaldab kraanat koorma sihtkohale lähenemisel äärmiselt täpse sammuga liigutada. Funktsiooni saab aktiveerida nii tõstmise kui ka sõitmise puhul. Sammkäigu inkremente saab eelseadistada vahemikus 2‒100 mm.

MIKROKIIRUS võimaldab teha väga aeglaseid liigutusi, mis täiustab koorma juhtimist. Funktsiooni saab aktiveerida kõigi liikumiste puhul ning suured juhtkangi liigutamised muutuvad aeglasteks ja täpseteks laadimisliigutusteks.

KOORMA RAPPUMISE VÄLTIMISE SÜSTEEM võimaldab koormat sujuvalt tõsta. Telfri ajam jälgib koormat. Kui koormat tõstetakse järsult, vähendatakse tõstmiskiirust automaatselt seni, kuni koorem on maast üles tõstetud. Funktsioon aitab vältida lööke koormale ja kraanale ning vähendada kraana teraskonstruktsiooni ja mehaaniliste osade kulumist.

KÖIE LÕTVUMISE VÄLTIMISE SÜSTEEM on tõsteseadmete (näiteks tõstetalade) kasutamisel tähtis ohutust ja tootlikkust suurendav funktsioon. Koorma langetamisel tuvastab telfri ajam, kui koorem on maha pandud ja peatab liikumise. Telfri köied ei lõdvene, mistõttu ei libise need konksuplokist välja ning tõsteseade ei vaju kaldu.

Koorma samaaegselt kahe konksuga tõstmisel jälgib ja juhib TÕSTMISE SÜNKROONIMINE mõlemat konksu, et need liiguksid sama kiirusega isegi siis, kui koorem on telfrite vahel tasakaalust väljas.

Kui koorem on maksimaalsest nimikoormusest kergem, võimaldab SUURENDATUD KIIRUSEVAHEMIK kasutada suuremaid tõstmise ja langetamise kiiruseid. Kasutatav telfri kiirusevahemik muudetakse nimikiirusest suuremaks. See nutikas funktsioon kiirendab laadimistsüklit ja lühendab ooteaegasid.

Täiustatud koorma paigutamine ning tööala juhtimine maksimaalse tootlikkuse ja tõhususe tagamiseks

Positsioneerimise ja tööala juhtimise funktsioonid aitavad kraana operaatoril koormat tõhusamalt ja täpsemalt paigutada ning kohandada kraana tööala tootmisliini füüsilisele plaanile vastavaks.

SIHTMÄRGILE POSITSIONEERIMINE võimaldab eelmäärata kuni 120 sihtkohta ja kaheksa algasendit. Operaator valib koorma sihtkoha ja vajutab sihtmärgile positsioneerimise nuppu. Nupu alla vajutatuna hoidmise ajal sõidab kraana ise valitud sihtmärgi suunas. Telfer saab tõsta koorma automaatselt määratletud liikumiskõrgusele. Kui koorem on jõudnud sihtmärgini, langetab telfer koorma automaatselt eelmääratud kõrgusele.

LÕPP-PAIGUTAMINE kiirendab koorma lõplikku paigutamist x- ja y-koordinaadile. See on eriti kasulik selliste töötsüklite puhul, mis hõlmavad statsionaarseid masinaid või struktuure ning kus operaator peab koormat korduvalt samadesse kohtadesse paigutama. Operaator saab määrata kuni 16 lõppasukohta. Kui koorem liigutatakse sihtmärgi ümber olevasse paigutusaknasse ja vajutatakse lõpp-paigutamise nuppu, liigutab kraana koorma akna keskele. Seejärel võtab operaator juhtimise üle ja langetab koorma.

TÖÖALA PIIRE võib pidada ajutisteks virtuaalseteks seinteks, mille juures kraana automaatselt peatub. Kraana operaator määrab juhtseadmete abil käru, silla või telfri liikumispiiri, luues seeläbi vertikaal- või horisontaalsuunas virtuaalse seina. Kraanale saab määrata tööst lähtuvalt mitu tööala piiri, näiteks siis, kui soovite kaitsta ajutisel pääsuteel olevaid inimesi või laaditavat veokit.

KAITSTUD ALAD on keelualad, mida kraana operaator ei saa alistada või reguleerida. Määrata saab kuni 16 nelinurkset kaitstud ala, mis võimaldavad teil kaitsta väärtuslikke tootmismasinaid või aktiivseid tööalasid operaatori võimalike vigade eest.

Võtke meiega ühendust, et saada teada, millised nutikad funktsioonid sobivad teie olemasolevale või uuele kraanale.