You are here

koormaplokk – plokiratas

koormaplokk: sääkli või konksu, laagri, pööreli, sõrmede, raami ja plokirataste koost; ripub koormaketi või tõstetrossi otsas. Hõlmab kõiki tõstetrosside poole tõstetavaid tarvikuid.

peab: sõna, mida kasutatakse näitamaks, et reeglist tuleb kinni pidada ja see on nõutav.

normaalsed töötingimused (kabiinist juhitavatel kraanadel): nende tingimuste puhul on kraana teostatavad funktsioonid algupärase tehnilise võimekuse piires. Kasutamise juhtseadmete juures asub operaator ja neil tingimustel ei asu kraanas teisi isikuid.

rippuv pult: kasutatakse kraana põrandalt juhtimiseks; see juhtseade ripub kraanalt.

normaalsed töötingimused (põrandalt juhitavatel kraanadel): nende tingimuste puhul on kraana teostatavad funktsioonid algupärase tehnilise võimekuse piires. Neil tingimustel ei asu operaator kraanale kinnitatud kraana juhtimise juhtseadmete juures ning kraanal ei asu ühtegi inimest.

hooldusplatvorm: nende vahendite abil remondivad, kontrollivad, hooldavad ja reguleerivad töötajad kraanasid.

põhitelfer: primaarne tõstemehhanism, mida kasutatakse nimikoormuse tõstmiseks, langetamiseks ja teise asukohta teisaldamiseks.

vabahoota mehaaniline ajam: toite puudumisel pidurdab see ajam automaatselt silla või käru.

liini osad: hoiab üleval koormaplokki.

normaalsed töötingimused (kaugjuhitavatel kraanadel): nende tingimuste puhul on kraana teostatavad funktsioonid algupärase tehnilise võimekuse piires. Nendel asjaoludel on operaator töötamise juhtseadmete juures ja juhtimisseadised pole kraanaga ühendatud.

ülekoormus: (vt jaotist 2-3.2.1.1) igasugune nimikoormust ületav koormus.

kvalifitseeritud isik: ulatusliku kogemuse, väljaõppe ja teadmistega, ametialast taset näitava tunnistusega või asjakohase valdkonna tunnustatud kraadiga isik, kes on edukalt näidanud võimekust lahendada tööga ja ainestikuga seotud ülesandeid ja probleeme.

lukustamine/sildistamine: kehtestatud protseduuri kohaselt sildi või luku paigutamine energiat isoleerivale seadmele.

peamine ülemise piiri seade: rakendamise korral piirab selline seade tõstmisliikumise ülessuunda.

kerimine: tross liigub selles süsteemis üle trumlite või plokirataste.

relsi puhastaja: kraana esirataste ees asuv ja kraana külge kinnitatud seade, mida kasutatakse takistuste eemaldamiseks.

põhikäru: sellele kärule on kinnitatud operaatorikabiin.

nimikoormus (tõstevõime): tootja nimetatud maksimaalne koormus, millele konkreetne telfer või kraana on ette nähtud.

liikumistee: kraana liigub mööda sellist talade, rööbaste, klambrite ja raamistiku koostu.

plokiratas: plokiratas või soonega ratas, mida kasutatakse koos trossiga tõmbejõu rakenduskoha ja suuna muutmiseks.