You are here

kraana, põrandalt juhitav kraana, poolpukk-kraana

kraana, põrandalt juhitav: operaator juhib selliste kraanade liigutusi, kasutades kraanalt rippuva kaugjuhtimispuldi juhtseadiseid

kraana, sulamaterjali käitlemine: töökoha kraana tüüp, mida kasutatakse sulamaterjali transportimiseks.

kraana, pukk: käru või kärusid kandvat silda toetatakse kahe või enama jalaga, mis liiguvad fikseeritud rööbastel või mõnel muul liikumisteel; need omadused välja arvatud, on tegemist suuresti tavapärase töökoha kraanaga.

kraana, käsitsi juhitav: selle kraana liikumismehhanismi käitatakse lõputu keti tõmbamise teel või liigutades käsitsi koormat või konksu, või siis käitatakse kraana telfrimehhanismi samal viisil.

kraana, välis: kraana (kas pukk-kraana või töökoha kraana), mida kasutatakse välistingimustes ja mida pole võimalik ladustada ilmastikuolude eest kaitstud alal. Samas, kui sisekraanat võib kasutada ajutiselt ka väljas, ei klassifitseerita seda siiski väliskraanana.

kraana, mootorajamiga: pneumaatilise, elektrilise, sisepõlemismootoriga või hüdraulilise ajamiga kraana.

kraana, polaar: ringikujulisel liikumisteel liikuv kraana (kas pukk-kraana või töökoha kraana).

kraana, kaugjuhitav: kraana, mille operaator kasutab juhtseadiseid, mis asuvad juhtimisjaamas, mis ei ole kraana külge kinnitatud ja on kraana liikumise juhtimiseks teisaldatav

kraana, operaatoripuldist juhitav: Kraana, mille operaator kasutab kraana liikumise juhtimiseks juhtseadiseid, mis asuvad liikuval või fikseeritud platvormil või kabiinis, mis asuvad kraanast või juhtruumist eraldi

kraana, töökoha: Ühe või mitme talaga liikuva sillaga kraana, millele on kinnitatud fikseeritud või liigutatav tõtemehhanism ning mis liigub fikseeritud kõrgemal asetseval käigurajastruktuuril.

kraana, poolpukk: pukk-kraana, mille silla üks ots toetub tõstetud käigurajal või rööpal liikuvale otsavankrile ja silla teine ots on kinnitatud jäigalt ühele või mitmele jalale, mis liiguvad fikseeritud käigurajal või rööpal.