You are here

Kraana sõnastik

ebanormaalsed töötingimused, pidurdamine, mehaaniline

ebanormaalsed töötingimused:  kraana töötamisele ebasoodsad, kahjulikud või kahjustavad keskkonnatingimused, näiteks: söövitavad aurud, ebasoodsad ilmastikuolud,  äärmiselt kõrge või madal õhutemperatuur, ohtlikud tõstmiskohad, niiske ja tolmurikas õhukeskkond.

(töökoha kraana) nool: horisontaalne element, mida kasutatakse koorma tõstmiseks ja langetamiseks mõnes teises punktis kui otse telfritrumli või vanker all; on kinnitatud kärule.

(pukk-kraana) nool: vanker rööbastee pikendus, mida sisse tõmmates või tõstes kasutatakse sageli selleks, et saada puki liikumise jaoks ruumi.

administratiivne või regulatiivne võim: valitsusjurisdiktsiooni puudumisel on selleks tööandja; valitsusjurisdiktsiooni olemasolul aga riigiasutus.

pidur: seade, mis ei ole mootor, mis kasutab elektrivoolu või hõõrdumist liikumise peatamiseks või lõpetamiseks

pidurdamine, hüdrauliline: vedeliku teisaldamise teel kontrollib või vähendab selline meetod kiirust.

pidurdamine, vastuväändejõud: mootori liinipinge polaarsust või faasijärjestust muutes mootori pöörlemisele vastassuunalise jõu tekitamine, mis kontrollib mootori kiirust.

pidur, hoidmine: kasutatakse telfrite puhul; automaatselt rakenduv hõõrdpidur, mis takistab liikumist ka siis, kui piduri vooluvarustus on välja lülitatud.

pidur, mehaaniline koormus: automaatne hõõrdpidur, mille ülesanne on koormate kontrollimine langetamise suunas. Nõudes küll koorma langetamiseks mootorilt jõudu, ei rakenda see ühesuunaline seade koorma tõstmisel mootorile lisakoormust.

pidur, dünaamiline: pannes mootori töötama generaatorina ja hajutades saadud energia takistites, kontrollib selline meetod mootori kiirust.

pidurdusvahendid: seade või meetod, mis kasutab elektrivoolu või hõõrdumist paigalhoidmiseks või liikumise seiskamiseks.

pidurdus, pöörisvool: elektrilist induktsioonkoormuspidurit kasutades vähendab või kontrollib selline meetod kiirust.

pidurdus, kontrollimine: see meetod juhib kiirust energiat vastassuunas eraldades või liikuvalt objektilt energiat eemaldades.

määratud isik: kui tööandja esindaja või tööandja määravad selgesõnaliselt üksikisikule ülesanded ja vastutuse. volitatud: üksikisikule regulatiivse voli või õigustekohaselt määratud administratiivne võim.

lisatelfer: varuseade, mida kasutatakse suuremal kiirusel ja enamikul juhtudel kergemate objektide tõstmiseks, kui oleks põhitelfriga võimalik.

pidurdus, hädaolukord: elektrivoolu puudumisel kasutatakse ajami aeglustamiseks seda meetodit. Operaatori tegevuse tulemusena või mõnel juhul automaatselt, kui ajami vooluvarustus on katkenud, tekitatakse pidurdusefekt.

pidurdus, mehaaniline: meetod, mis kasutab kiiruse vähendamiseks hõõrdejõudu.