You are here

pidurdamine, pneumaatiline kraana, konsooliga pukk-kraana

pidurdus, pneumaatiline: see meetod kasutab kiiruse kontrollimiseks või vähendamiseks suruõhku.

konsooli raam: konstruktsioonielement, mida kasutatakse seinakraana vanker toetamiseks.

kabiin, tavaline: operaatori töökoht, mida kasutatakse kabiiniga kraanade juhtimiseks.

juhtpaneel: magnetiliste, pneumaatiliste, hüdrauliliste jms komponentide koost, mis kontrollib jõu liikumist mootorisse või mõnda teise seadmesse ja mootorist või mõnest teisest seadmest reaktsioonina surunupu asendi, pealüliti, automaatse programmi, kaugjuhtimise või teiste sarnaste seadmete signaalidele.

pidurdus, teenindus: tavapärase töötamise ajal vähendab see meetod kraana liikumiskiirust.

kraana, kabiinist juhitav: sellised kraanad kasutavad kabiinis asuvaid operaatori juhitavaid ja kraanaga ühendatud juhtseadeid kraana liikumiste juhtimiseks

kabiin: kasutatakse kraana juhtimiseks; tegemist on kraanaoperaatori töökohaga

kontroller, manuaalne: kontroller, mille põhifunktsioone teostavad käsitsi juhitavad seadmed.

sild: kraana osa, mis koosneb otsasidemetest, kärudest, ühest või mitmest peatalast ning osast, mida kasutatakse käru või mõnel juhul kärude kandmisest, mida tuntakse ajamimehhanismina.

kabiin, karkass: kasutatakse sageli tavapäraselt põrandalt või kaugjuhtimisega juhitava kraana kabiinist juhtimiseks; operaatori töökoht.

pamper (puhver): kui liikuv käru või kraana jõuab oma lubatud liikumistee lõppu või kui kaks liikuvat käru või kraanat omavahel kokku puutuvad, kasutatakse seda detaili löögi vähendamiseks. Tavaliselt on see ühendatud käru, rööbastee stopi või sillaga.

vahe: kraana ükskõik millise osa ja lähima takistuse vaheline kaugus.

kollektorid, vool: kasutatakse sillalt või rööbasteelt voolu kogumiseks, tegemist on kontaktseadmetega.

elektrijuhid, sild: asetsevad sageli piki kraana sillakonstruktsiooni; tegemist on elektrijuhtidega, mis juhivad elektrivoolu ja juhtsignaale kärule või kärudele.

elektrijuht, rööbastee (peamine): asetseb sageli piki kraana rööbasteed; tegemist on elektrijuhtidega, mis juhivad elektrivoolu ja juhtsignaalid kraanale edasi.

kontroller: seade või seadmete rühm, mida kasutatakse ühendatud aparaatidele eelmääratud moel voolu edastamiseks.

pidurdus, regeneratiivne: meetod, mille puhul mootori tekitatud elektrivool juhitakse kiiruse kontrollimiseks või vähendamiseks tagasi voolusüsteemi.

kontroller, vedruga tagastuv: vabastamise korral naaseb selline kontroller automaatselt tagasi välja lülitatud asendisse.

silla liikumine: toimub, kui kraana liigub paralleelselt kraana rööbasteega.

kraana, automaatne: käivitamise järel toimetab kraana vastavalt eelmääratud tsüklile või tsüklitele.

kraana: sellel, koorma tõstmiseks ja langetamiseks ning horisontaalselt liigutamiseks mõeldud masinal on oluliseks komponendiks tõstemehhanism.

kraana, konsooliga pukk-kraana: poolpukk või pukk-kraana, mille kandesõrestik või sillatalad ulatuvad ühel või mõlemal küljel ristisuunaliselt üle kraana rööbastee.