You are here

PÖÖRISVOOL – MÕÕDIK

PÖÖRISVOOL - Kiiruse kontrollimine või vähendamine elektrilise induktsioonkoormuspiduriga.

MEHAANILINE - Hõõrdumise teel kiiruse kontrollimise või vähendamise viis.

REGENERATIIVNE - Kontrollimisviis, mille käigus mootori tekitatud elektrivool juhitakse tagasi elektrisüsteemi.

KONTROLLER - Seade või seadmete rühm, mille ülesanne on juhtida mingil eelmääratud moel sellega ühendatud mootori vooluvarustust.

KONTROLLER, MANUAALNE - Kontroller, mille kõiki põhifunktsioone teostatakse käsitsi juhitavate seadmete abil.

JUHTPANEEL - Elektriliste komponentide (magnetilised või staatilised) koost, mis juhib voolu liikumist mootorisse või mootorist vastavalt pealüliti, surunupujaama või kaugjuhtimispuldi signaalidele.

KATTEPLAAT - Karptala pealmine või alumine plaat.

KRAANA, KUUMA SULAMATERJALI KÄITLEMINE (VALUKOPP) - Töökoha kraana, mida kasutatakse sulamaterjali transportimiseks või valamiseks.

KRAANA, VÄLJAS LADUSTAMISE PUKK-KRAANA - Suure ulatuse ja pikkade jalgadega eritüüpi pukk-kraana, mida kasutatakse tavaliselt puistematerjali, nagu maagi, söe, lubjakivi või liiva ladustamiseks. Seda tüüpi kraanal on tavaliselt üks või kaks konsooliga tala otsa koos läbivate jalgadega.

ROOMAMISKIIRUS - Telfri, käru või silla väga aeglane, pidev, jätkuv ja fikseeritud liikumiskiirus: moodustab tavaliselt 1% kuni 10% tavapärasest täiskoormaga kiirusest.

KRIITILINE KOORMUS - Tuumaregulatsiooni komisjoni definitsiooni kohaselt "Kriitiline koormus on sellise suurusega või liiki koormus, mis teatud tingimusel kukkumise korral võib põhjustada kahjustuse, mis võib tuua kaasa lubamatu radioaktiivsuse vabanemise või kahjustada võimet rajatis ohutult seisata."

KÕRVALEKALLE, OMAKAALU KOORMUS - Sillatala vertikaalne siire tala enda kaalu ja selle külge püsivalt kinnitatud osade, nagu jalutustee, veomehhanismi, mootori ja juhtpaneelide tõttu. Omakaalu koormuse kõrvalekalle kompenseeritakse täielikult tala kumerusega.

KÕRVALEKALLE, LIIKUV KOORMUS - Sillatala vertikaalne siire käru ja nimikoormuse kaalu tõttu.

DIAFRAGMA - Tala sidepindade vaheline vertikaalne plaat (või kanal), mis toetab ülemist katteplaati ja sillarelssi ning edastab käruratta koormusjõud sidepindadele. Vt jaotise VII osa A joonist 44.

NIHKEPUNKT - Kontrollpunkt liikumisteel, mis vabastab elektrimootori ilma mootorit pingestamata.

AJAM - Mootori ja ülekande koost, mida kasutatakse silla või vanker käitamiseks.

OTSAVANKER - Konstruktsioonielementidest, ratastest, laagritest, telgedest jms koosnev koost, mis toetab sillatala(de) või vanker ristelementi (-elemente)

AVATUD - Võimalik tahtmatult puudutada (kehtib ebapiisavalt kaitstud või isoleeritud ohtlikele objektidele).

KERIMISNURK - Trossi ja trumli soone või plokiratta soone vahel tasapinnal moodustuv nurk, mis sisaldab trossi ja on paralleelne trumli või plokiratta teljega. Vt jaotise VIII osa B joonist 90.

JALUTUSTEE - Käsitugede ja jalaäärisega kõndimistee, mis on juurdepääsemiseks silla või vanker külge kinnitatud.

RÖÖPAVAHE - Sillarelsside keskmete vaheline horisontaalne kaugus.