You are here

TALA, SILD – KANDERADA

TALA, SILD - Kraana peamine horisontaalne tala (peamised horisontaalsed talad), mis toetab vanker ja mida toetavad otsavankrid ning on rööbastee suhtes risti.

TALA, AJAM (TALA "A"/”G1”) - Sillatala, mille külge on kinnitatud sillamootor ja ülekanne (ülekanded). Kraanade puhul, millel on ajam igal talal, on sellele talale kinnitatud juhtpaneelid ja/või kabiin.

TALA, VABAJOOKS (TALA "B”/”G2”) - Sillatala, millele pole kinnitatud sillaajamit, kuid mis tavaliselt kannab silla voolujuhtmeid.

TALA, RÖÖBASTEE - Hoone sammaste külge kinnitatud horisontaaltala TALA, täiendav (TUGITALA)- Monoliitne või võrestikukujuline lisatala, mis asub sillatala(de)ga paralleelselt ning mille ülesanne on toetada jalgteed, juhtpaneele, operaatorikabiini jms, et vähendada väändejõude, mida need muidu võiksid tekitada.

TELFER, LISA - Lisatõsteseade, mille ülesanne on tõsta väiksemaid raskusi suurema kiirusega, kui põhitelfer seda suudaks.

TELFER, PÕHI - Peamine tõstemehhanism kraana nimikoormuse tõstmiseks ja langetamiseks.

KONKSU KAUGUS, LÕPP - Konksu keskjoone ja seina (või sammaste) pinna vaheline rööbasteega paralleelne minimaalne horisontaalne vahemaa hoone lõpus.

KONKSU KAUGUS, KÜLG - Konksu (põhi- või abikonks) keskjoone ja rööbastee relsi keskjoone vaheline rööbasteega ristisuunaline minimaalne horisontaalne vahemaa.

NÕKSUTAMINE (LÜHIKESTE KÄIKUDEGA LIIKUMINE) - Vt "nõksutamine". Kasutatakse sageli ebakorrektselt "roomamiskiiruse" tähistamiseks.

ROOMAMINE (NÕKSUTAMINE) - Konksu, vanker või silla liigutamine lühikeste, katkendlike liigutustega juhtseadme korraks sisselülitamise teel.

VASAK POOL - Viide osadele või mõõtmetele, mis jäävad vaatevälja keskjoonest vasakule, kui vaadata kraana ajami silla poole.

TÕSTEKÕRGUS (KONKSU LIIKUMISTEE) - Maksimaalne vertikaalne vahemaa, mida konks saab läbida, selle määratlevad trossi pikkus ja/või trumli soonte arv.

PIIRDELÜLITI - Sillalt, kärult või telfrilt juhitav elektriseade vooluringi lahutamiseks, uue vooluringi loomiseks või hoiatuse andmiseks.

KOORMUS, SEISEV - Kraana osale rakenduv koormus, mis jääb vaadeldava elemendi suhtes fikseeritud asendisse.

KOORMUS, MUUTUV - Koormus, mis liigub või muutub vaadeldava elemendi suhtes. Vanker jaoks on muutuv koormus nominaalne koormus pluss ploki kaal. Silla jaoks on muutuv koormus nominaalne koormus pluss vanker kaal.

KOORMUS, NOMINAALNE - Maksimaalne staatiline vertikaalne koormus, millele kraana või konkreetne telfer on ette nähtud.

KOORMUS, HÕLJUV - Juhtsüsteem, mis võimaldab telfrit sujuvalt liigutada nii tõstmis- kui langetamissuunas umbes 04% nominaalsest täiskiirusest, ning võimaldab samuti koormuse statsionaarset riputamist lühikeseks ajaks vabastatud hoidepiduri(te)ga.

PEALÜLITI - Käsitsi juhitav seade, mis juhib elektrilise juhtimise kontaktorite ja/või lisaseadmete tööd.

KANDERADA - Käsitoe või talaga paralleelselt kinnitatud element, mis toetab liikuvaid festoonkaablite kandureid. Festoonkaableid võidakse kasutada voolu edastamiseks sillalt kärule või sillalt juhtpuldile.