You are here

TELG, FIKSEERITUD DÜNAAMILINE

TELG, FIKSEERITUD - Otsavankrisse kinnitatud võll, mille ümber pöörleb ratas.

TELG, PÖÖRLEV - Ratta külge kinnitatud võll, mis pöörleb otsavankrile kinnitatud laagritel.

LAAGRI TÖÖIGA - Veerelaagri B-10 tööiga on 90% antud kiirusel ja koormuse juures töötava laagrite grupi minimaalne oodatav tööiga tundides.

LAAGER, PÜSIMÄÄRIMISEGA - Veerelaager tihendite ja suure stabiilsusega oksüdeerumiskindla määrdega, mis võimaldab laagril töötada ilma uuesti määrimiseta vähemalt B-10 tööea vältel.

PLOKK, KOORMUS - Tõstetrossidelt riputatud konksu, pööreli, laagrite, plokirataste, sõrmede ja raami koost. "Lühikest tüüpi" plokis on konks ja plokirattad kinnitatud sama elemendi külge, mida kutsutakse pööreliks. "Pikka tüüpi" plokis on konks ja plokirattad kinnitatud eraldi elementide külge. (Plokirataste tugielementi kutsutakse plokiratta sõrmeks ja konksu tugielementi pöördetapiks.)

PLOKK, ÜLEMINE - Vanker ristelementidel asuv plokirataste, laagrite, sõrmede ja raami fikseeritud koost, mis toetab koormaplokki ja selle koormust trosside abil.

PÖÖRDVANKER - Ühe taladest otsa kinnitatud (või ühenduselemendi külge kinnitatud, kui ühe tala kohta kasutatakse rohkem kui ühte pöördvankrit) lühike otsavanker. Seda tüüpi otsavankrit kasutatakse siis, kui rööbastee lahenduse tõttu on kraanal vaja rohkem kui nelja ratast.

PÖÖRDVANKER, VÕRDSUSTAV - Lühike otsavanker, mis on ühendatud ühe talaga (või ühenduselemendiga) paindlikult sõrme abil, mille küljes saab vanker kõikuda kahel vankri rattal oleva koormuse võrdsustamiseks. Selline konstruktsioon kasutab kahe tala vahel väga jäika otsasidet.

PÖÖRDVANKER, FIKSEERITUD - Ühega taladest jäigalt ühendatud lühike otsavanker. Talade vahel kasutatakse painduvat otsasidet, et võimaldada rataste koormuse võrdsustamist talade väändenurga poolt ja otsasideme paindumist.

PIDUR, PÖÖRISVOOL - Seade mootorile lisakoormuse seadmise abil koorma kiiruse juhtimiseks tõstmise või langetamise suunas. Selline koormus saadakse staatorimähistes reguleeritava alalisvoolu ja rootoris indutseeritud voolude tekitatud magnetväljade vastasmõjust.

PIDUR, PARKIMINE - Silla või käru hõõrdpidur, mis rakendub kraana vooluvarustuse katkemisel automaatselt.
KUMERUS - Peataladele antud kerge, ülessuunatud, vertikaalne kõver kompenseerimaks osaliselt kraanaosade kaalust ja koormusest põhjustatud läbipainet.

LÕTK - Minimaalne vahemaa kraana mistahes osa ja lähima takistuse vahel.

KONTROLLPIDURDAMISE VAHENDID - Koorma langetamiskiiruse kontrollimise viis kas liikuvast koormast energia eemaldamise või energia vastassuunas edastamise teel.

VASTUVÄÄNDEJÕUD - Juhtimisviis, kus mootori võimsust pööratakse mootori pöörlemissuunale vastassuunalise väändejõu tekitamiseks.

DÜNAAMILINE - Kiiruse kontrollimise viis, kus mootorit kasutatakse generaatorina ja energia kaotatakse takistitesse.