You are here

ÜLEKOORMUS – RATTA KOORMUS, VANKER

ÜLEKOORMUS - Igasugune nimikoormusest suurem konksu koormus.

SAMMU LÄBIMÕÕT - Trumli või plokiratta äärest mööda lastud trossi keskmete vaheline kaugus, mõõdetuna trumli või plokiratta keskelt.

PIDURDAMINE - Juhtseadme kasutamine sellisel moel, mootori liinipinge polaarsus või faasijärjestus pöörduvad enne, kui mootor on seiskunud, tekitades selliselt pidurdava jõuna toimiva vastasjõu.

PIDURDUSRELEE - Silla või käru juhtpaneelil kasutatav voolurelee, mis tajub vahelduvvoolumootori sekundaarmähise voolutugevust ja piirab mootori vastujõu esimese kontrollpunktini, kuni mootori pöörlemine on seiskunud. Alalisvoolu juhtpaneelil teostab relee sama funktsiooni, luues mootori armatuuris patenditud andurahela. (Mõnikord kutsutakse ka pidurdusvastaseks releeks.)

RÖÖBAS, SILD - Sillatala(de) poolt toetatav tee, millel liigub käru.

RÖÖBAS, RÖÖBASTEE - Rööbastee taladega toetatud tee, millel liigub kraana.

PAREM POOL - Viide osadele või mõõtmetele, mis jäävad vaatevälja keskjoonest paremale, kui vaadata kraana ajami silla poole.

SEKUNDAARPINGE - Indutseeritud avaahela pinge seisva mähitud (faasirootoriga) mootori rootoris, mõõdetuna üle kontaktrõngaste primaarmähisele (staator) nimipinge andmisel.

VÕLL, RIST (VEOVÕLL) - Sillapikkune võll (pikkused võllid), mida kasutatakse jõu edastamiseks mootorilt silla igas otsas olevale rattale (olevatele ratastele).

KÜLJELETÕMME - Horisontaalselt mõjuv tõstetrossi tõmbe osa, kui tõstetrosse ei kasutata vertikaalselt.

ULATUS - Rööbastee relsside keskmete vaheline horisontaalne vahemaa.

VEDRUTAGASTUS - Manuaaljuhtseadmel, pealülitil või surulülitil kasutatav seade, mis põhjustab seadme automaatse neutraalasendisse naasmise, kui vabastatakse operaatori poolt.

VÄÄNDEJÕUD, LUKUSTATUD ROOTOR - Minimaalne väändejõud, mida oravikmähisega mootor puhkeasendis olles nimisagedusega nimipinge rakendamisel kõikide rootori nurgaasendite suhtes arendab. Ei kehti mähitud rootoriga (faasirootoriga) mootorite puhul.

VÄÄNDEJÕUD, MOOTORI LÄBILÖÖK - Maksimaalne oravikmähisega või mähitud rootoriga (faasirootoriga) mootori poolt nimipinge ja nimisageduse puhul arendatav väändejõud, ilma et kiirus järsult langeks.

VÄÄNDEJÕUD, MOOTORI TÄISKOORMUS - Elektrimootori (vahelduv- või alalisvool) arendatav väändejõud oma nominaalse võimsuse andmiseks nominaalse täiskoormuskiiruse juures.

VÄÄNDEJÕUD, MOOTORI SADULMOMENT - Minimaalne oravikmähisega või mähitud rootoriga (faasirootoriga) mootori arendatav väändejõud paigalseisust läbilöögi väändejõuni kestva kiirendusaja jooksul. 8% või suurema libistusega oravikmähisega mootorite puhul on sadulmoment, kriitiline moment ja käivitusmoment kõik võrdsed ning toimuvad nullkiiruse juures.

KAHENE BLOKEERIMINE - Tahtmatu füüsiline kontakt koormusploki ja ülemise ploki või vanker mõne teise osa vahel.

ÜHENDUSPLAAT - Tala ülemisi ja alumisi äärikuid või katteplaate ühendav vertikaalne plaat (ühendavad vertikaalsed plaadid).

TELJEVAHE - Silla või vanker välimiste rataste keskmete vaheline kaugus, mõõdetuna relsiga paralleelselt.

RATTA KOORMUS, SILD - Silla igale rattale nimikoormuse, vanker kaalu ja silla kaalu summana rakenduv vertikaalne jõud (ilma löögita), kui vanker on paigutatud sillale maksimaalset koormust avaldaval viisil.

RATTA KOORMUS, VANKER - Nimikoormuse ja vanker kaalu summa poolt igale vanker rattale rakenduv vertikaalne jõud (ilma löögita).